Om mig

Jag har alltid älskat möten med andra människor och värdesätter starkt att hjälpa andra när livet är tufft. Det är viktigt för mig att normalisera psykisk ohälsa, minska tabu kring det och självklart behandla problematiken när det skapar problem och hinder för en i livet. Ibland orsakar det stora bekymmer och ibland finns bara en önskan om att livet ska vara något annat, oavsett delar jag gärna den resan med dig.  Min utgångspunkt och ambition är att skapa en trygg miljö där du vågar utforska vad du kan behöva göra, förändra eller förstå för att må bättre och leva det liv du önskar. Värdeord för mig är närvaro, värme, öppenhet och engagemang.

Jag har arbetat som psykolog i över 10 år. Jag har en bredd i min erfarenhet som täcker arbete med barn, ungdomar och deras familjer sedan min tid inom BUP och även arbete med vuxna då jag senaste åren har arbetat på Stressmottagningen där fokus legat på stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Ångest, depression och sömnsvårigheter har jag lång erfarenhet av att möta.

Jag arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and commitment therapy (ACT). Det innebär kort att vi tillsammans först kartlägger vad som blivit problematiskt i livet. Vi fokuserar sedan på att bryta och förändra ogynnsamma beteendemönster och hittar förhållningssätt till tankar och känslor som är långsiktigt hjälpsamma. Vi utforskar vad som är viktigt i livet för just dig och hittar strategier för att kunna gå i den riktningen

Varmt välkommen att vända dig hit med svårigheter som:
Stress
Utmattning
Ångest
Oro
Depression
Fobier
Tvång
Relationsproblem etc

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.